תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר Ymassage או וואי מסאז’. 

הגדרות:
"השירות" - השירות תכליתו לספק מידע על מטפלים בעיסוי וברפואה משלימה ("להלן השירות"). מידע זה מסתמך ונכתב על ידי המטפלים ואין ביכולתנו לערוב לאמיתות תוכנו או באשר למקצועיותם של כל מטפל/ת באתר. זהו אתר פרסומי בלבד ועל כן מחובתכם לבצע בדיקה לגבי המטפל/ת אותם הנכם מעוניינים להזמין. בעצם השימוש בשירות, הנכם מסכימים להיות כפופים לתנאים ולהגבלות הבאים ("תנאי השימוש/תקנון"). אם אינכם מסכימים לאחד או יותר מהתנאים הללו, אנא אל תשתמשו בשירות.

יש לקרוא את כל תנאי השימוש עד סופם, ואין להסתמך רק לפי הנושאים שבכותרות התקנון, שכן הן אינן מכילות תמיד את כל התוכן הנוגע לאותה כותרת.

השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 

עצם הזמנת טיפולים מהמטפלים המפורסמים באתר תהווה הצהרה מצד ציבור הלקוחות כי קראו את הוראות תקנון זה, הבינו אותן והסכימו להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.

שימוש בשירות
השירות מיועד עבור אנשים המחפשים מידע על מטפלים בעיסוי וברפואה משלימה, ועבור מטפלים בעיסוי ורפואה משלימה המעוניינים לפרסם את שירותיהם.
אינך רשאי להשתמש בשירות לכל מטרה בלתי חוקית או לא מורשית.
אינך רשאי להשתמש בשירות כדי לשלוח דואר זבל או הודעות לא רצויות אחרות.
אינך רשאי להשתמש בשירות כדי להעביר וירוסים או קוד מחשב מזיק אחר.

 

פרסום
השירות מכיל מטפלים אשר מפרסמים באתר (פרסומת). עצם הפרסום של מטפל כזה או אחר אינו אינו מהווה אישור ואינו מעיד על טיב ואיכות הטיפול ו/או המטפל.
השירות אינו מאשר או תומך בטיפולים כלשהם שפורסמו על ידי מטפלים עצמאיים.


כתב ויתור על אחריות
השירות ניתן על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שזמין". אין אנו יכולים לערוב כי כל מידע המופיע באתר, ודאי כאשר מדובר בפרסומות של מטפלים הינו מדויק או נכון ואין לנו כל אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, לגבי פעולת השירות או המידע, התוכן, החומרים או המוצרים הכלולים בפרסום הטיפולים המוצעים על ידי המטפלים.
איננו תומכים במטפלים או בשירותים כלשהם המפורסמים בשירות, ואין ביכולתנו לערוב לאיכות או לאמינות של שירותים כלשהם המפורסמים על ידי המטפלים.

אנו עושים מאמצים לדאוג לכך שהמידע באתר יהיה נכון ומדויק עד כמה שניתן. עם זאת, אין ביכולתנו לערוב לכך שכל מידע המצויין באתר או בקישורים המובילים לאתר הינו בהכרח מדויק. במקרה של ספק, בעיקר בעניינים הנוגעים לבריאות, יש להמשיך ולבדוק את נכונות המידע.

איננו מתחייבים שהשירות יהיה תמיד ללא הפרעות או ללא שגיאות. 

שיפוי – הנכם מתחייבים לשפות את האתר, מפעיליו או מי מטעמו, בגין כל נזק או הפסד, כולל הוצאות משפטיות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, כתוצאה מנזק הנגרם לבעלי האתר ו/או לצד שלישי, ו/או אשר הוגשו על ידי כל צד שלישי כתוצאה מהפרת השימוש שלך בשירות או הפרה של תנאי השימוש, או הפרת זכויות כלשהן של אחר.

שינויים בתנאי השימוש
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת. כל שינוי ייכנס לתוקף מיד עם הפרסום בשירות. המשך השימוש שלך בשירות לאחר פרסום השינויים בתנאי השימוש יהווה את הסכמתך לשינויים אלו. אנו ממליצים לכם להיכנס מעת לעת ולהתעדכן בתנאי התקנון.

הגבלת אחריות
לא נישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא הנובע מהשימוש בשירות, לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, עונשיים ותוצאתיים.
איננו אחראים לפעולות או הימנעות מפעולות של מטפלים בעיסוי כלשהם המפורסמים בשירות, ואיננו אחראים לכל נזק אשר עשוי להיגרם כתוצאה מטיפולים שהעניקו המטפלים למטופלים, או לנזק אשר נגרם למטפלים כתוצאה מהטיפול או מהמטופל, או תאונה אשר קרתה בדרך לטיפול או בחזרה ממנו, או כתוצאה מהטרדה של מטופל/ת את המטפלים או המטפלים את המטופל/ת. השירות הינו פרסומי בלבד.

אין לעשות כל שימוש באתר הנוגד את החוק בכל אופן שהוא באופן הכולל עבירה פלילית, עוולה אזרחית או כל פגיעה בצד ג’.

אין להפעיל קישורים לאתר מאתרים המכילים תכנים הנוגדים את החוק.

אין להכניס קישורים לאתר ואין להמליץ על אתרים אחרים דרך הדף שלכם. 

בשימוש והרשמה לאתר הנכם מסכימים כי נפנה אליכם לגבי חשבונכם בכל הנוגע לשיפור הדף, התכנים שהזנתם, עזרה טכנית וכן בנוגע לפרסום שלכם.


ברישום לאתר הנכם מאשרים ומצהירים כי הנכם בני 18 ומעלה. אין להירשם לאתר מתחת לגיל 18, גם לא באישור אפוטרופוס. 


אין להטעות את הלקוחות או את אתר וואי מסאז’ עם פרטים שאינם מדוייקים ו/או אינם נכונים. פרסום פרטים אשר אינם מדוייקים ו/או נכונים הינו בניגוד חמור לתקנון, דבר אשר עשוי לגרום להשעיית החשבון ללא החזר כספי.

*באתר Ymassage אנו מציעים פרסום איכותי ברשת למטפלים. המטפלים רשאים לפרסם את כל סוגי הטיפולים בהם הם מטפלים למעט פרסומם הנוגדים את החוק ו/או את חוקי האתיקה של איגוד העיסוי. בהסכמה לפרסום באתר הנכם מאשרים כי העיסוי שלכם הינו מקצועי ואינם עוברים בשום פנים ואופן על חוקי האתיקה של איגוד העיסוי.

בהסכמה לפרסום באתר Ymassage הנכם מתחייבים לנהוג ביושר כלפי הלקוחות אשר יגיעו דרך האתר.

* אין לפרסם שירותי מין בשום פנים ואופן (גם לא ברמיזה), אין לשים תמונות חשופות או תמונות המרמזות על כך שהשירות הוא מיני. פרסום שירותי מין או אף רמיזה על כך, יסתיים בהסרה מיידת של הפרסום מהאתר, ללא אפשרות להחזר כספי.

אתר וואי מסאז’ שומר לעצמו את שיקול הדעת באשר לפרסום הדף שלכם והינו שומר לעצמו את הזכות לערוך, לבטל את רישומכם, ובמקרים חריגים אף לתבוע במקרים הבאים:

רישום כוזב או מטעה.

אם השתמשתם בשירות לצורך ביצוע מעשה לא חוקי.

ביצוע פעולות העלולות לפגוע באתר וואי מסאז’ או בצדדים שלישיים כלשהם.

אם פעלתם באופן המנוגד לתקנון האתר.

אם התגלה כי אי פעם הורשעתם בעבירה הקשורה להטרדה מינית מכל סוג שהוא.

לפי צו של רשות שיפוטית.

כל תוכן אשר יש בו פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים.

כל תוכן המכיל לשון הרע או פגיעה בפרטיות של אדם אחר.

כל תוכן טורדני או גס רוח או כל הטרדה של האתר או בעלי האתר.

כל תוכן המעודד אפליה הנוגעת לגזע, מין, דת או אמונה אחרת, נטייה מינית, או מצב גופני כגון נכות או מבנה גוף.

* Ymassage לא תישא בכל אחריות בנזק אשר נגרם למטפל או למטופל דרך האתר. אין לנו כל אחריות וכל תכליתו של האתר הינו פרסום מטפלים בלבד. אין אנו אחראים על תוכן הפרסום או על איכות הטיפול אשר אתם מעניקים למטופל שלכם. האחריות היא שלכם בלבד!

אתר וואי מסאז' לא יישא בכל אחריות להטרדות מכל סוג שהוא של מטפלים על ידי לקוחות, וכן של לקוחות על ידי מטפלים. אין לנו שליטה על הלקוחות המתקשרים שכן האינטרנט פתוח לכולם, וכן בשל העובדה שאיננו צד בעסקה שבין הלקוחות למטפלים.

* הבעלים של אתר Ymassage לא יישא באחריות ישירה או שילוחית לפרסום המטפלים וכן לא יישא באחריות לזכויות יוצרים באשר למידע או לתמונות המפורסמות באתר ע”י המטפלים. כל עסקה שתעשה בעקבות פרסום מודעה אשר מופיעה באתר, תעשה אך ורק בין הלקוח לבין המטפל/ת. אתר Ymassage אינו צד בעסקה ואין האתר נושא כל אחריות באשר לטיב העסקה.

אין האתר יכול להתחייב כי התוכן אשר מפורסם על ידי מטפלים או על ידי צדדים שלישיים באתר הינו נכון, חוקי או מדוייק, ואתר וואי מסאז’ לא יהיה אחראי לתכנים אלו ואין להסתמך על תכנים אלה. אתר וואי מסאז’ ממליץ, כאמור, לבדוק עם המטפלים את הכשרתם, ולקבל החלטה לגבי הזמנת טיפול לאחר בדיקה מדוקדקת של המטפלים. תכנים אלו הינם מטעם המפרסמים אשר לעיתים משקפים את דעתם האישית ואת גישתם לנושא כזה או אחר.
 

מטרת האתר: אתר האינטרנט שלנו נועד לספק מידע על מטפלים בעיסוי ולהקל על התקשורת בין הלקוחות והמטפלים. האתר אינו מיועד לכל מטרה אחרת, ובמפורש אינו מיועד לצורך הקלה על קשרים מיניים או מפגשים מיניים.

התנהגות אסורה: הנכם מסכימים לא להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי הולמת, לרבות אך לא רק עיסוק בהטרדה מינית או כל צורה אחרת של הטרדה או אפליה. בגלישה באתר הנכם גם מסכימים לא להשתמש באתר כדי לבקש או לפרסם שירותים או מוצרים לא חוקיים או בלתי הולמים.

אין אישור ו/או המלצה ו/או הבטחת איכות הטיפולים: המידע המופיע באתר אודות המעסים נועד למטרות מידע בלבד. איננו ממליצים, מאשרים, או תומכים באף מטפל/ת מסוימים או מבטיחים את איכות השירותים שלהם. באחריותכם לאמת את האישורים והכישורים של כל מטפל/ת שאתם שוקלים להזמין מהם טיפול.

אחריות: איננו אחראים לפעולות או להתנהלות של המעסים המפורסמים באתר האינטרנט שלנו. אנחנו גם לא אחראים לכל פציעות או נזקים שעלולים לנבוע מהשירותים הניתנים על ידי המטפלים, או כתוצאה מפציעה או נזק כלשהו אשר נגרם למטפלים כתוצאה מהטיפול או מכל סיבה אחרת.

תוכן הקישורים המובילים לאתר וואי מסאז', או קישורים או דפים הנמצאים בתוך האתר, אינם מהווים המלצה על האתר, ואין להתייחס אליהם כאל קישורים אמינים בהכרח. חלק ניכר מקישורים אלה אינם מטעם האתר ואין לנו שליטה על כל קישור. על כן, יש להתייחס בזהירות באשר לאמינותם ותוכנם של הקישורים, ואתר וואי מסאז’ לא יהיה אחראי לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהסתמכות על קישורים אלה.

אין לפרסם מחירי טיפולים בכותרת העמוד אשר מוביל לדף שלכם.

הפרסום הינו אישי בלבד ואין לבצע תיווך, כלומר העברת טיפולים למטפלים אחרים בתמורה לתשלום.


אנו באתר ממליצים למטפלים ולמטופלים להתייחס בזהירות לכל פרסום או אדם הפונה אל המטפלים בזהירות הראויה. השירות הניתן על ידי האתר הינו פרסום מטפלים בלבד, ואין לראות את פרסום המטפלים באתר וואי מסאז’ כהמלצה על מטפל כזה או אחר. אין אנו אחראים למהימנות הפרסום אשר נעשה על ידי המטפלים המפרסמים בו, ואין להסתמך על פרסום זה. חובה עליכם לבדוק ולהתרשם מהמטפלים ומהמטופלים בעצמכם ולהחליט, בזהירות הראויה ולאחר בדיקה מדוקדקת, אם הנכם מעוניינים בטיפול עם אותו המטפל/מטופל.


זכויות יוצרים
הנכם מאשרים כי אתם בעלי זכויות היוצרים או בעלי הרשאה לשימוש בזכויות היוצרים בין אם מדובר בזכויות יוצרים הכוללות תמונה, טקסט, וידאו, או כל זכות יוצרים אחרת. אתר וואי מסאז’ לא יישא בכל אחריות או נזק הנגרם כתוצאה מהפרת זכויות יוצרים והנכם נושאים באחריות הבלעדית לכל פרסום כזה. כל הפרה כזאת תביא לדרישה לפיצוי של אתר וואי מסאז’, בגין כל נזק אשר ייגרם לאתר כתוצאה מפגיעה בזכויות היוצרים, אשר נעשה בהם שימוש לא חוקי על ידיכם.

 

* אין להעלות תמונות שיש בהן רמיזות מיניות, ואין להעלות תמונות שהן לא שלכם. אין לתת לינקים (קישורים) יוצאים או לרשום כי אתם מפנים ללינקים או לאתרים אחרים כולל פייסבוק, שכן זה פוגע בשאר המטפלים באתר. לינקים יוצאים או תמונות אשר יש עליהן זכויות יוצרים ימחקו מהאתר. אי מחיקה של תמונות אלה מטעם האתר לא תהווה הסכמה לפרסומן והאחריות בכל הנוגע לזכויות יוצרים תהיה על המפרסמים אשר הפרו את זכויות היוצרים.

* שימוש בתמונות או סרטונים עם רישיון מהאינטרנט , שלא נקנו כחוק, עלולות להסתיים בתביעה מצד בעל זכויות היוצרים על התמונה ו/או הסרטון בסכומים גבוהים מאוד ואף ללא הוכחת כל נזק! אנו ממליצים לכם להעלות תמונות משלכם – זה גם הרבה יותר אפקטיבי. במידה והעליתם תמונות אשר אינם בבעלותכם, אתם תהיו האחראים הבלעדיים לכך.

בכל העלאת תמונה או סרטון וידאו אשר אתם מפרסמים, הנכם מאשרים כי קיבלתם את הסכמתם של המופיעים בתמונה או הסרטון לפרסום באתר וואי מסאז’. אין לפרסם קטינים באתר.

*במידה ונתקלתם בהפרת זכויות יוצרים בין אם בתמונה, ובין אם בטקסט מצד אחד המפרסמים, נא לפנות אלינו והדבר יטופל באופן מיידי, שכן זוהי הפרה חמורה של תקנון הפרסום שלנו. נא לרשום בבקשה את שם המטפל/ת או קישור לדף שלו/ה, וכן את התמונה או המלל המפר, וכן מהו מקור התמונה שלכם וזאת על מנת שנוכל להתחיל לטפל במהירות האפשרית בהפרה מטעם המפר. בשלב הראשון יוסרו התמונה/מלל עד לבירור התלונה, אנו נודיע למפר על ההפרה ונדרוש כי התמונה תוסר לצמיתות וכי חזרה של התמונה תגרור סנקציות מטעם האתר על המפר עד כדי הפסקת פרסומו באתר ללא החזר כספי.

*במידה ובזמן מסויים הוצע מבצע עבור מפרסמים ספציפיים - מטפלים חדשים או ותיקים, המבצע יהיה תקף לאותם מפרסמים בלבד. מטפל שפרסם באתר לא יוכל להירשם כמשתמש חדש או ליהנות מההנחה המוצעת למטפלים חדשים. במידה ובכל זאת ירשם המטפל לאתר, הזמן היחסי של המבצע יקוצר בהתאם למחיר ששולם.

פרסום באתר

* ניתן לבחור אזור עיסוי אחד (כגון אזור המרכז, הצפון, השרון, ירושלים והדרום) וכן ערים וקטגוריות טיפולים בהתאם לחבילת הפרסום שלכם.

* אנחנו משתדלים לתת למפרסמים את החשיפה הטובה ביותר באתר. בהצטרפות לאתר, הנכם מאשרים שאנו נעשה שימוש בתמונתכם ו/או במלל שלכם שכתבתם באתר על מנת לקדם אתכם או את אתר Ymassage ברחבי האינטרנט כולל בסרטוני תדמית על האתר. אם אין ברצונכם להופיע בפרסומים אלה, יש להודיע זאת בתוך 48 שעות מתאריך ההצטרפות לאתר ע"י משלוח אימייל דרך האתר תחת דף יצירת קשר ולא תפורסמו בפרסומים הנוספים שלנו.

* אנו שומרים לעצמנו את הזכות לקדם את המטפלים המפרסמים באתר ברחבי האינטרנט גם מעבר לאתר. אם אינכם מעוניינים בקידום מעבר לאתר, יש להודיע לנו בתוך 48 שעות מתאריך תחילת הפרסום.

* כל מטפל רשאי לבנות פרופיל אישי אחד בלבד! אין אפשרות למטפל לבחור יותר מפרופיל אחד ואין לבנות פרופיל מזוייף – הפרה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של התקנון, אשר תביא להרחקה מהאתר לצמיתות.

* אתר Ymassage אינו צד בעסקה בין המטפלים לבין המטופלים, ואינו נושא באחריות כלשהי באשר לטיב העסקה בין המטפלים למטופלים ובאשר לטיב הטיפולים המתבצעים. יתרה מכך, אין אנו שותפים לתשלום שהמטפלים מקבלים מהלקוחות, ואנחנו לא מקבלים עמלות כלשהן עבור הטיפולים המבוצעים על ידי המטפלים.

* אתר Ymassage אינו מעסיק את המטפלים אשר המפורסמים באתר, ואין ביניהם יחסי עובד ומעביד, כפי שנקבע בחוק ובפסיקה באשר ליחסי עובד מעביד. לפיכך, אין ביכולתה לחוב בנזק אם חלילה ייגרם לנזק כלשהו למטופלים. במקרה כזה, החובה תחול על המטפלים בלבד.
כל הכתוב בדפי המטפלים הינו על אחריות המטפלים בלבד. אין לYmassage כל יכולת או רצון לעקוב אחר כל טיפול וטיפול והאתר מציע פלטפורמה להצגת פרסום מטפלים בלבד.

ביטול הפרסום שלכם
* במידה ותחליטו לבטל את הפרסום שלכם, תוכלו לעשות זאת ע"י פנייה דרך האתר תחת 'יצירת קשר', או דרך האימייל הנמצא באתר תחת יצירת קשר או באמצעות הווטסאפ ואנחנו נחזור אליכם בתוך מקסימום 24 שעות להמשך תהליך הביטול בטלפון. במידה ובחרתם חבילת פרסום חודשית מתחדשת ללא התחייבות, תוכלו לבטל את הפרסום שלכם בכל עת, ויש להודיע לנו טרם הגעת מועד החיוב של החודש הבא.
גם חבילת פרסום לשנה ניתנת לביטול, אך כיוון שבחבילת פרסום זאת ניתנה הנחה משמעותית, יש להשלים את ההפרש של המחיר לפי תמחור של חודש. למשל, אם בחרתם חבילה שנתית וקיבלתם הנחה, אך לאחר 4 חודשים החלטתם להפסיק את הפרסום, יש להשלים את ההפרש למשך 4 חודשים, כאילו בחרתם חבילה של חודש למשך 4 חודשים. במידה ובחרתם חבילה וביטלתם אותה בתוך פחות מ14 יום, יחושבו מספר הימים אשר פרסמתם באתר, וזאת בנוסף לדמי ביטול העסקה על פי חוק בסך 5% משווי העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך ביניהם.

* בתום תקופת הפרסום שבחרתם, חבילתכם תחודש אוטומטית, אלא אם תבחרו שלא לחדשה ותודיעו לנו על כך במפורש על ידי הודעה באימייל או בווטסאפ. לאחר תום תקופת הפרסום, ובטרם מועד חידוש הפרסום, ניתן לבטל את החידוש על ידי שליחת הודעה או על ידי ביטול בטלפון.

לרשותכם עומדות 3 חבילות פרסום, בכל אחת מחבילות הפרסום ניתן לבחור חבילה של חודש אשר מתחדשת אוטומטית בכל חודש עד אשר תחליטו לבטלה, וכן חבילת פרסום של שנה. בתום השנה, החבילה תמשיך להתחדש כל חודש עד אשר תחליטו לבטלה.

* Ymassage תהיה רשאית לערוך את הדף שלכם ו/או להשמיט מלל או תמונות שאינן עולות בקנה אחד עם התקנון או מסיבות אחרת שymassage תראה לנכון בנסיבות העניין. Ymassage אינה מתחייבת לאשר פרסום כל דף ואנו רשאים לערוך או להסיר דף בכל זמן נתון. כמו כן, אנו רשאים לשנות את התקנון בכל זמן נתון.

* אין להירשם לאתר בזהות בדויה אשר תטעה את Ymassage ו/או את ציבור הלקוחות. זיוף פרופיל מהווה עילה להסרה מידית מהאתר.

* הפרסום באתר מיועד למטפלים עצמאיים בלבד ואין לבצע תיווך טיפולים למטפלים נוספים. התנהלות כזאת תביא להרחקה מהאתר ללא החזר כספי.

קניין רוחני של האתר - כל הזכויות באתר Ymassage שמורות לאתר וואי מסאז’ (למעט החומר הפרסומי של המטפלים המפרסמים באתר והביקורות של הגולשים) ואין להעתיק כל עיצוב, פיסת קוד או כל חלק באתר ואין לשכפל או להקליט כל חומר המופיע באתר. האתר ניתן לשימוש לצפיה בלבד ועריכת הדף שלכם בתוך האתר. אין לאסוף כל נתונים על האתר או על המטפלים המופיעים באתר.

סמכות השיפוט והחוק המסדיר - תנאי שימוש אלה והשימוש שלך בשירות יהיו כפופים לחוקי מדינת פורטוגל. העסק מנוהל מפורטוגל והשירותים של בעלי העסק ניתנים מפורטוגל, ועל כן סמכות השיפוט תהיה נתונה למדינת פורטוגל בלבד.


שונות
תנאי שימוש אלה מהווים את כל ההסכם בינך לבינינו לגבי השימוש בשירות.
אם תמצא הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה כלא תקפה או בלתי אכיפה, הוראה זו תיאכף במידה המרבית האפשרית ושאר ההוראות יישארו בתוקף.
כישלוננו לממש או לאכוף כל זכות או הוראה בתנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור.

שתף את - תקנון האתר:
תודה על הדירוג, דירגת:
מדרגים: 5  ממוצע: 5